Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 9. 2022

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 847259014-3-2022-BZVB

2022/171-003

86,40 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Podhájska

16. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2022/213

208,97 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Podhájska

15. 8. 2022

Poistenie vozidiele MOJE AUTO

2022/211

34,00 EUR ročne

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Podhájska

5. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 202201

2022/53-008

4 100,00 EUR

Miestna akčná skupina združenia Termál

Obec Podhájska

19. 7. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-078/2022

2022/111-002

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Podhájska

12. 7. 2022

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

2022/156-001

400,00 Eur / 1 odchyt; cestovné=0,50 Eur/km; jednorazový poplatok za uzavretie zmluvy = 60,00 Eur

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Podhájska

12. 7. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

2022/48-004

5 281,70 EUR

predávajúci účastníci Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Obec Podhájska

12. 7. 2022

Servisná zmluva č. SZ2022 37/KN/JM

2022/176

podľa cenníka

AGROSERVIS spol. s r.o.

Obec Podhájska

8. 7. 2022

Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/06037/002

2022/168-004

80,40 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Podhájska

21. 6. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

2022/33

29 416,90 EUR

predávajúci účastníci Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Obec Podhájska

14. 6. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

2022/66-007

9 912,00 EUR

Obec Podhájska

Západoslovenská distribučná, a.s.

14. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/66-006

1 440,00 EUR

Obec Podhájska

Západoslovenská distribučná, a.s.

13. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2022/153

30,00 Eur mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podhájska

7. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/122-002 (oprava)

bezplatne

Obec Podhájska

Divadelný súbor Prameň. o.z.

6. 6. 2022

Licenčná zmluva

2022/149

72,00 EUR ročne

ENECOL s.r.o.

Obec Podhájska

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/122-002

bezplatne

Obec Podhájska

Divadelný súbor Prameň. o.z.

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/125-002

bezplatne

Obec Podhájska

Powerlifting Podhájska

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/123-002

bezplatne

Obec Podhájska

Športový klub Termál Podhájska

30. 5. 2022

Mandátna zmluva

2022/146

1 465,00 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183246 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-008

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-007

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183242 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-006

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183245 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-005

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183238 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-004

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183236 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-003

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 214
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone