Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území obce. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Ako podklad pre preukazovanie výpočtu dane bude slúžiť evidencia prechodne ubytovaných osôb („Kniha ubytovaných“ vydaná vydavateľstvo ŠEVT), ktorú je platiteľ povinný viesť v súlade so zákonom o hlásení pobytu občanov,  a potvrdenky na inkasovanie dane.

Platiteľ je povinný písomne podať informáciu o počte ubytovaných osôb podliehajúcich zdaneniu na predpísanom tlačive nasledovne:

  • platiteľ s prevádzkou celoročného ubytovania v termínoch do 15.7. a 15.12. príslušného roka
  • platiteľ s prevádzkou počas letnej sezóny v termíne do 31.10. príslušného roka

Platenie dane

Daň je splatná do 15 dní po podaní oznamovacej povinnosti.

Oslobodenie od dane

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov, držitelia ZŤP.

Na stiahnutie:

Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone