Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Starosta obce

Najvyšším výkonným orgánom obce Podhájska a jej hlavným predstaviteľom je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia.

 

Starosta obce:

RNDr. Jozef Krajmer - starosta obce
e-mail: starosta@obecpodhajska.sk

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré však nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

 

Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poveril zastupovaním starosta.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. - zástupca starostu obce
e-mail: jan.kosiba@obecpodhajska.sk

 

Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone