Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 6. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

2022/33

29 416,90 EUR

predávajúci účastníci Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Obec Podhájska

14. 6. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

2022/66-007

9 912,00 EUR

Obec Podhájska

Západoslovenská distribučná, a.s.

14. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/66-006

1 440,00 EUR

Obec Podhájska

Západoslovenská distribučná, a.s.

13. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2022/153

30,00 Eur mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podhájska

7. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/122-002 (oprava)

bezplatne

Obec Podhájska

Divadelný súbor Prameň. o.z.

6. 6. 2022

Licenčná zmluva

2022/149

72,00 EUR ročne

ENECOL s.r.o.

Obec Podhájska

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/122-002

bezplatne

Obec Podhájska

Divadelný súbor Prameň. o.z.

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/125-002

bezplatne

Obec Podhájska

Powerlifting Podhájska

6. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

2022/123-002

bezplatne

Obec Podhájska

Športový klub Termál Podhájska

30. 5. 2022

Mandátna zmluva

2022/146

1 465,00 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183246 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-008

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183240 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-007

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183242 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-006

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183245 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-005

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183238 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-004

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183236 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-003

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000182677 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-002

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183227 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136-001

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

24. 5. 2022

Zmluva č. 7/1000183235 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2022/136

stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Podhájska

12. 5. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2022/67-003

11 075,00 EUR cena uhradená 20.07.2015

Obec Podhájska

Ladislav Bogaň

29. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb závodného stravovania

2022/121

4,80 Eur s DPH / 1 obed

Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.,

Obec Podhájska

22. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2022

2022/89

1 000,00 EUR

Powerlifting Podhájska

Obec Podhájska

22. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2022

2022/88

3 500,00 EUR

Spoločnosť priateľov Gergeľa

Obec Podhájska

22. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2022

2022/87

1 000,00 EUR

Poľovnícke združenie LISKA Podhájska

Obec Podhájska

22. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2022

2022/86

28 000,00 EUR

Športový klub Termál Podhájska

Obec Podhájska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 130
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone