Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Podhájska informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyvesené: 29. 6. 2022 Dátum zvesenia: 15. 7. 2022
Vyvesené: 24. 6. 2022 Dátum zvesenia: 4. 7. 2022
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 9. 7. 2022
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 7. 2022
Vyvesené: 17. 12. 2021 Dátum zvesenia: 1. 1. 2023
Vyvesené: 29. 6. 2022 Dátum zvesenia: 15. 7. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022