Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Podhájska informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyvesené: 23. 3. 2023 Dátum zvesenia: 31. 3. 2023
Vyvesené: 14. 3. 2023 Dátum zvesenia: 30. 3. 2023
Vyvesené: 9. 3. 2023 Dátum zvesenia: 25. 3. 2023
Vyvesené: 9. 12. 2022 Dátum zvesenia: 31. 3. 2023