Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Podhájska informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyvesené: 18. 9. 2023 Dátum zvesenia: 3. 10. 2023
Vyvesené: 11. 8. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 25. 7. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 20. 9. 2023 Dátum zvesenia: 6. 10. 2023