Podhájska - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Podhájska informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyvesené: 27. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021
Vyvesené: 13. 9. 2021 Dátum zvesenia: 29. 9. 2021
Vyvesené: 14. 9. 2021 Dátum zvesenia: 23. 9. 2021