Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

 

Podľa § 14 ods.5.) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť  na obecnom úrade v Podhájskej počas stránkových hodín úradu a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2022_002265.pdf (1.61 MB)

Zodpovedá: Správca Webu