Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 - zverejňovanie údajov obce Podhájska

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j.), obec má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Údaje za Obec Podhájska  nájdete v prílohách.

ŠÚSR ŽP 6-01 za rok 2021 - prvá strana.pdf (66.04 kB)

ŠÚSR ŽP 6-01 za rok 2021 - modul 265.pdf (141.87 kB)

ŠÚSR ŽP 6-01 za rok 2021 - modul 100435.pdf (56.49 kB)

Zodpovedá: Správca Webu