Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 7. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2021/83-007

2 200,00 EUR

Oľga Pafčová

Obec Podhájska

15. 7. 2021

Zmluva o spolupráci

2021/153

550,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. - GEOREGIO

Obec Podhájska

30. 6. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

2021/141

podľa poznámky

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Podhájska

29. 6. 2021

Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny

2021/145

neuvedené

GTN s.r.o.

Obec Podhájska

22. 6. 2021

Rámcová zmluva č. 115/2021

2021/140

neuvedené

Obec Podhájska

OVD - ovocinárske družstvo

22. 6. 2021

Rámcová zmluva č. 114/2021

2021/139

neuvedené

Obec Podhájska

OVD - ovocinárske družstvo

22. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a jej dodatok

2021/122

5,00 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

13. 5. 2021

Poistná zmluva - predĺženie platnosti

2021/17-003a004

64,80 EUR

Obec Podhájska

UNIQA poisťovňa, a.s.

13. 4. 2021

Financovanie Spoločného obecného úradu Šurany v r. 2021

2021/89

1 882,80 EUR

Obec Podhájska

Mesto Šurany, Nám.hrdinov 1, 942 01 Šurany, IČO: 00309311

8. 4. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2019/72-006

494,05 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2021

2021/78

3 500,00 EUR

Spoločnosť priateľov Gergeľa

Obec Podhájska

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2021

2021/77

1 000,00 EUR

Poľovnícke združenie LISKA Podhájska

Obec Podhájska

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2021

2021/76

1 000,00 EUR

Powerlifting Podhájska

Obec Podhájska

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2021

2021/75

6 000,00 EUR

Šachový klub AQUAMARIN, o.z.

Obec Podhájska

6. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2021

2021/74

25 000,00 EUR

Športový klub Termál Podhájska

Obec Podhájska

19. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2020/331-002; Dodatok č. 1

neuvedená

Obec Podhájska

SR - Štatistický úrad SR

12. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a jej dodatok

2021/55

5,00 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

23. 2. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2018/172-005

1 182,72 EUR

Jozef Švec a Mária Švecová

Obec Podhájska

10. 2. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2021/27-001

podľa poznámky

Obec Podhájska

Galileo Corporation s.r.o.

10. 2. 2021

Zmluva o prevádzke webového sídla

2021/27

384,00 EUR

Obec Podhájska

Galileo Corporation s.r.o.

10. 2. 2021

Aktualizačný dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. SZ 2020 01/KN/JM

2020/48-002

podľa sadzobníka

Obec Podhájska

AGROSERVIS spol. s r.o.

1. 2. 2021

Servisná zmluva

2021/19

1 500,00 EUR

Obec Podhájska

KOMNET.sa, s.r.o.

29. 1. 2021

Zmluva o dielo

2021/18

podľa poznámky

Obec Podhájska

BEMIA plus, s.r.o.

29. 1. 2021

Poistná zmluva

2021/17

129,60 EUR

Obec Podhájska

UNIQA poisťovňa, a.s.

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

2021/12

4 400,00 EUR

Obec Podhájska

SWOT spol. s r.o.

22. 12. 2020

Licenčná zmluva o poskytnutí práv k nakladaniu s autorským dielom

2020/335

960,00 EUR

Obec Podhájska

Global TV s.r.o.

21. 12. 2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku

2020/334

2 246,09 EUR

Obec Podhájska

Poľnohospodárske družstvo Podhájska-Radava

18. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2020/332

18,00 EUR

Obec Podhájska

BIO energie, s.r.o.

18. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

2020/331

Neuvedené

Obec Podhájska

SR - Štatistický úrad SR

18. 12. 2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

2020/319

Neuvedené

Obec Podhájska

SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR

16. 12. 2020

Zmluva o dielo č. 38/2020

2020/328-001

2 030,00 EUR

Obec Podhájska

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

14. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitiranskeho samosprávneho kraja

2020/327

5 500,00 EUR

Obec Podhájska

Miestna akčná skupina združenia Termál

8. 12. 2020

zmluva o poskytovaní verejných služieb

2020/322

2,00 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

2. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Podhájska

2020/72-003

10,00

Mesto Nové Zámky

Obec Podhájska

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-059/2020

2020/313

232,00 EUR

Obec Podhájska

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26. 11. 2020

Zmluva o dielo

2020/41-015

5 802,00 EUR

Obec Podhájska

TBR s.r.o.

23. 11. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb o obstaraní úloh zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

2018/251-002

90,00 EUR

POBEST, s.r.o.

Obec Podhájska

10. 11. 2020

Dohoda

20/17/010/28

Neuvedené

Obec Podhájska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

28. 10. 2020

Zmluva č. 184/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

2020/245

800,00 EUR

Obec Podhájska

Nitriansky samosprávny kraj

26. 10. 2020

Zmluva č. 435/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

2020/244

1 700,00 EUR

Obec Podhájska

Nitriansky samosprávny kraj

14. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorksých služieb

2020/279

600,00 EUR

Obec Podhájska

LUCA PARTNER, s.r.o.

14. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorksých služieb

2020/278

2 520,00 EUR

Obec Podhájska

LUCA PARTNER, s.r.o.

13. 10. 2020

Zmluva č.500/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu

2020/243

500,00 EUR

Obec Podhájska

Nitriansky samosprávny kraj

12. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020/275

158,65 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

8. 10. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2020/274

720,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Podhájska

7. 10. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

2020/272

8 100,00 EUR

Obec Podhájska

Vladimír Polák

6. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020/271

87,80 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

6. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020/270

87,80 EUR

Obec Podhájska

Orange Slovensko, a.s.

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2020/269

30,00 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020/268

43,60 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020/267

45,04 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Kúpna zmluva

2020/266-001

9,90 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2020/266

30,00 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Kúpna zmluva

2020/265-001

9,90 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2020/265

30,00 EUR

Obec Podhájska

Slovak Telekom, a.s.

30. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

2020/161-002

89,92 EUR

Eva Jakabová

Obec Podhájska

30. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

2020/158-002

86,20 EUR

Barbora Bartalová

Obec Podhájska

25. 9. 2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

2020/30-012

neuvedené

Obec Podhájska

P - P s.r.o.

24. 9. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2020/256

26 900,00 EUR

Obec Podhájska

Lekáreň Kristínka, s.r.o.

18. 9. 2020

Rámcová kúpna zmluva

2020/249

neuvedené

Gastro Orvoš s.r.o.

Obec Podhájska

3. 9. 2020

Zmluva so sprostrdkovateľom spracúvania osobných údajov

2020/235

neuvedené

ENECOL s.r.o.

Obec Podhájska

28. 8. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2020/229

podľa zmluvy

ZSE Energia, a.s.

Obec Podhájska

28. 8. 2020

Zmluva o spolupráci

2020/230

550,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. - GEOREGIO

Obec Podhájska

24. 8. 2020

Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č.405/2016

2020/220

podľa zmluvy č. 405/2016

PreKo, s.r.o.

Obec Podhájska

24. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

2020/217-002

179,71 EUR

Katarína Perská

Obec Podhájska

27. 7. 2020

Zmluva o spolupráci

2020/179

bezodplatne

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/175

1 000,00 EUR

Powerlifting Podhájska

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/174

3 500,00 EUR

Spoločnosť priateľov Gergeľa

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/173

6 000,00 EUR

Šachový klub AQUAMARIN, o.z.

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/172

1 500,00 EUR

Divadelný súbor Prameň. o.z.

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/171

10 000,00 EUR

Športový klub Termál Podhájska

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podhájska v roku 2020

2020/170

1 000,00 EUR

Poľovnícke združenie LISKA Podhájska

Obec Podhájska

23. 7. 2020

Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu

2020/169

cena podľa cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Podhájska

30. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2020/153

240,00 EUR

BIO energie, s.r.o.

Obec Podhájska

26. 6. 2020

Rámcová zmluva

2020/139

Neuvedené

OVD - ovocinárske družstvo

Obec Podhájska

25. 6. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

2020/111-002

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Podhájska

25. 6. 2020

Rámcová zmluva

2020/140

Neuvedené

OVD - ovocinárske družstvo

Obec Podhájska

24. 6. 2020

Postenie vozidiel

2020/147

27,46 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Podhájska

2. 6. 2020

Nájomná zmluva

2020/120

157 472,00 EUR

Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.,

Obec Podhájska

2. 6. 2020

Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka

2020/119

Neuvedené

Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.,

Obec Podhájska

1. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu (triedený zber)

2020/85

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Podhájska

31. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí služby

2020/20-003

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Podhájska

25. 3. 2020

Financovanie spoločného obecného úradu v r.2020

2020/82

1 677,27 EUR

Mesto Šurany, Nám.hrdinov 1, 942 01 Šurany, IČO: 00309311

Obec Podhájska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone