Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené utorok, 26. august 2014
Uverejnené utorok, 19. august 2014
Uverejnené utorok, 19. august 2014
Začaté správne konanie 557/2014 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 06. august 2014
Uverejnené piatok, 01. august 2014