Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené štvrtok, 15. marec 2018
Začaté správne konanie č. 2018/55 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 14. marec 2018
Uverejnené pondelok, 12. marec 2018