Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené štvrtok, 18. január 2018
Začaté správne konanie č. 2018/05 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 10. január 2018
Uverejnené streda, 10. január 2018
Uverejnené utorok, 02. január 2018