Obsah

Najbližšie udalosti v obci

nedeľa, 27. apríl 2014

12. ročník súťaže v love rýb o pohár starostu obce

Športové podujatie

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené piatok, 11. apríl 2014
Uverejnené piatok, 11. apríl 2014
Uverejnené piatok, 11. apríl 2014
Uverejnené utorok, 01. apríl 2014
Uverejnené pondelok, 31. marec 2014