Obec Podhájska
ObecPodhájska
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o uložení zásielky - Tomáš Golis

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené „Oznámenie o uložení zásielky – doporučený list / úradná zásielka / do vlastných rúk“, ktoré si môžu prevziať počas úradných hodín:

Adresát zásielky:

Tomáš Golis

Odosielateľ:  

Dôvera

Vyvesené dňa:

27.07.2022

Doba na vyzdvihnutie zásielky:

15 kalendárnych dní 

Zvesené dňa:

12.08.2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Logo - V Obraze Apple Store Google Play Store Logo - phone