Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trávnica

Oba kostoly spadajú pod farnosť Trávnica. Informácie o konaní bohoslužieb a farské oznamy nájdete na informačnej tabuli pred kostolmi alebo na http://travnica.fara.sk/

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Senčianska ulica

Kostol bol postavený v rokoch 1903 - 1904, vysvätený bol 11. septembra 1904. Na počesť vysviacky sa v tento deň každoročne konajú hody v tejto časti obce.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny MárieRímskokatolícky kostol Narodenia Panny MárieRímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie,Belecká ulica

Kostol bol postavený v rokoch 1905 - 1906, vysvätený bol 15. augusta 1906. Na počesť vysviacky sa v tento deň každoročne konajú hody v tejto časti obce

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny MárieRímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rekonštrukcie oboch kostolov a úpravy okolia do dnešnej podoby prebiehali v rokoch 2006 - 2007.

Základy s dreveným krížom

Pri obecnom úrade pochádzajú z roku 1970, kedy sa uvažovalo o výstavbe nového kostola. Stavba mala mať rotundový pôdorys. Ďalšia výstavba kostola bola však  vyššími orgánmi pozastavená. Po roku 1990 bol v južnej časti základov postavený drevený kríž s polychrómovaným korpusom na pamiatku posvätenia pamätného kameňa. Dňa 5.7. 1999 boli na tomto mieste počas svätej omše posvätené obecné symboly – znak a zástava.

Socha sv. Floriána

Pochádza z roku 1764, ktorú dali postaviť pravdepodobne paulíni a stojí na Beleckej ulici pred domom č. 370. Socha je osadená na štvorcovom pilieri.

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie

Stojí pri kostole na Beleckej ulici a je osadená na vysokom štvorcovom podstavci.

Božia muka so súsoším Piety

Pochádza z roku 1870 stojí na Beleckej ulici pred domom č. 410.

Prícestný kríž s liatinovým korpusom

Stojí pri ceste v smere na Pozbu. Kríž pochádza z konca 19.st.

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie

Nachádza sa na cintoríne na Senčianskej ulici, pochádza z roku 1860.

Božia muka s polkruhovým zakončením

Nachádzajúca sa na ulici Sv. Jána pred domom č. 240, bola postavená po roku 1980 z neomietnutých bielych tehál. V nej je osadená kamenná polychrómovaná socha sv. Jána z roku 1748.

Socha sv. Vendelína

Pochádza z roku 1875 a nachádza sa na Senčianskej ulici pred domom č. 120. Je osadená na vysokom štvorcovom podstavci, obnovená bola v roku 2004.