Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 14.04.2022

 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa: novovytvorené nehnuteľnosti v k.ú. Svätuša, ktoré vzniknú oddelením z pozemkov parc.reg.E č. 476

Zámer na prevod - ZSD.pdf (142.95 kB)

Zámer na prevod -príloha GP 308-2021 - ZSD.pdf (293.97 kB)

Zodpovedá: Správca Webu