Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 10.11.2021

 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc.č. 529/1, 192 a novovytvorené parc. č. 192/2

Obec Podhájska - zverejnenie zámeru na prevod majetku obce - 10.11.2021.pdf (144.42 kB)

Príloha - Geometrický plán č. 11_2021.pdf (341.66 kB)

Zodpovedá: Správca Webu