Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 09.11.2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Podhájska z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc.č. 188/3, 188/13 a novovytvorené parc. č. 188/16, 188/15

Obec Podhájska - zverejnenie zámeru na prevod majetku - 09.11.2021.pdf (203.81 kB)

príloha - Geometrický plán č. 45682925_30_2021.pdf (402.55 kB)

Zodpovedá: Správca Webu