Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Holková

 

 

Ohlasovňa pobytu Obce Podhájska na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt:

Oznámenie o zrušení TP-Holková.pdf (173.56 kB)

 

Meno a priezvisko:

Jana Holková

Narodený:

27.12.1983

Trvalý pobyt zrušený dňa:

29.06.2022

Miestom trvalého pobytu občana sa stáva:

Obec Podhájska

Vyvesené dňa:

29.06.2022

Zvesené dňa:

15.07.2022

 

 

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022 Zodpovedá: Správca Webu