Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Bartko

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené „Oznámenie o uložení zásielky – doporučený list / úradná zásielka / do vlastných rúk“, ktoré si môžu prevziať počas úradných hodín:

Adresát zásielky:

Miroslav Bartko

Odosielateľ:  

JUDr. Barbora Božíková Ághová

Vyvesené dňa:

29.06.2022

Doba na vyzdvihnutie zásielky:

18 kalendárnych dní  (od 28.06.2022)

Zvesené dňa:

18.05.2022

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022 Zodpovedá: Správca Webu