Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dotazník zameraný na radónovú problematiku

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch nás požiadal s poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka, zameraného na radónovú problematiku.
 
Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453.
 
Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného hodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.
 

Dotazník: 

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk

 


 

Zodpovedá: Bc. Lubica Pánisová