Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

 

aktualizované: 23.03.2023

Rokovací poriadok platný od 16.03.2023.pdf (224.77 kB)

Zodpovedá: