Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povodňový plán záchranných prác obce Podhájska

Účinná ochrana ľudských a materiálnych hodnôt pred hroziacim nebezpečenstvom povodní vyžaduje náležitú a koordinovanú prípravu pred týmto nebezpečenstvom. Táto sa musí viesť ako cieľavedomý trvalý systém, založený na odbornej, technickej, hlavne však pohotovej akcieschopnej pripravenosti.

Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

Povodňový plán záchranných prác obce Podhájska - aktualizácia august 2023.pdf (1.07 MB)

prílohy PPZP Podhájska.pdf (1.1 MB)

Zodpovedá: