Podhájska - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

Ďalšie informácie o civilnej ochrane nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?civilna-ochrana.

Zodpovedá: