Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhájska

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ako ho definuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. Predstavuje strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry na príslušnom území.

Zároveň určuje hlavné smery vývoja územia a uvádza ciele a prvoradé potreby pre podporu rozvoja a na odstránenie vnútroregionálnych disparít. Osobitnú pozornosť venuje využitiu demografického a ekonomického potenciálu, analýze na trhu práce, rozvoju sídelnej štruktúry a infraštruktúre, možnostiam rozvoja cestovného ruchu, tvorbe a ochrane životného prostredia.

Cieľom vypracovaného projektu je návrh na zabezpečenie vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, podporu jej ekonomickej výkonnosti a životnej úrovne obyvateľstva a vytvorenie zodpovedajúcich účinných nástrojov pomoci.