Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XIV. opakované zasadnutie obecného zastupiteľstva - 31.08.2020

P o z v á n k a

 

Podľa § 12, ods.1, druhá veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti 4 poslancov, zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce,  XIV. opakované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 31. augusta 2020 o  17,00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podhájska

 

Návrh programu: 

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
  3. Informácia o aktuálnom dianí a stave obce Podhájska
  4. Informácia o aktuálnom dianí a stave na Termálnom kúpalisku Podhájska s.r.o.
  5. Názory a pripomienky občanov   
  6. Interpelácie starostu
  7. Rôzne         
  8. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú občania obce Podhájska, všetci zamestnanci obce Podhájska, riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska s.r.o., predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci a vedúci podnikov a organizácií v obci.

Obecné zastupiteľstvo  budú sprevádzať bezpečnostné a hygienické opatrenia aktuálne ku dňu zasadnutia.