Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - VII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.11.2019

 

Podľa § 12, ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvoláva starosta obce Ing. Roman Ivan VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 28. novembra 2019 o  17,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre Podhájska

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Ponuka na členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tekov
 4. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt Bc. Marián Ivan, Zdravotnícka 500/8, Podhájska,
 5. Žiadosť  Jozefa Šveca o odkúpenie pozemku v kat. území Belek
 6. Žiadosť  Amálie Kosecovej o odkúpenie/ výmenu pozemku v kat. území Svätuša
 7. Žiadosť  Richarda Kalcika o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša
 8. Žiadosť  Mgr. Zoltána Lajosa o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša
 9. Žiadosť Boženy Hrnčiarovej o odkúpenie pozemku – spoluvlastníckeho podielu v kat. území Svätuša
 10. Žiadosť  Alžbety Polákovej, Drahoslava Poláka, Jána Poláka, o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša
 11. Žiadosť o zmenu funkčného využitia územia v kat. území Belek - Ing. Peter Oremus, PhD.
 12. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Podhájska - Emil Tóth a Darina Tóthová
 13. Rôzne
 14. Názory a pripomienky občanov            
 15. Záver

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.