Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Schválené nariadenie - VZN č. 2/2019

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme nariadenie, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 16.08.2019 na svojom VI. riadnom zasadnutí:

  • VZN č. 2/2019 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak vo VZN nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN č. 2_2019.pdf)VZN č. 2_2019.pdf397 kB