Obsah

Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

 

Na základe žiadosti Okresného úradu Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, zverejňujeme pre vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania pozvánku na stretnutie týchto vlastníkov a informáciu pre týchto užívateľov náhradných pozemkov.