Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2019/227

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2019/227
  • Dátum začatia konania: 22.10.2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Dana Kuzmová, Hlboká 242/7, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo: 678/4
  • Katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 22.10.2019