Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2019/207

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2019/207
  • Dátum začatia konania: 11.09.2019
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Michal Kasáš, Miloslavovská 328, 900 42  Dunajská Lužná
  • Rozsah výrubu: orech - 2 kusy
  • Parcelné číslo: 27/2
  • katastrálne územie: Belek
  • Vyvesené dňa: 12.09.2019