Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2018/240

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2018/240
  • Dátum začatia konania: 06.11.2018
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., 941 48  Podhájska 493, IČO: 34126040
  • Rozsah výrubu: smrek - 2 kusy; tuja - 1 kus
  • Parcelné číslo:1899/7; 1899/5
  • k.ú..: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 06.11.2018