Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2018/165

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2018/165
  • Dátum začatia konania: 08.08.2018
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: MUDr. Mária Baková, Bezručova 6, 940 66 Nové Zámky
  • Rozsah výrubu:smrek - 3 kusy
  • Parcelné číslo: 899/1
  • Katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 08.08.2018