Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2018/36

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2018/36
  • Dátum začatia konania: 07.02.2018
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Janka Gajdošíková, Belecká 410, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo: 206/2
  • Katastrálne územie: Belek
  • Vyvesené dňa: 08.02.2018