Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Začaté správne konanie č. 2017/83

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2017/83
  • Dátum začatia konania: 16.03.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Marta Poláková, Senčianska 112/20, 94148 Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 2 kusy
  • Parcelné číslo: 574
  • katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 16.03.2017