Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

 

Výsledky volieb - voľba prezidenta SR - 2.kolo

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v obci Podhájska (zdroj: Štatistický úrad SR) 

Kandidát

Počet hlasov
pre všetkých
kandidátov

Počet platných
hlasov za obec

Podiel
za obec v %

Robert FICO

549

303

55,19

Andrej KISKA

549

246

44,80

 

 

Výsledky volieb - voľba prezidenta SR - 1.kolo

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v obci Podhájska (zdroj: Štatistický úrad SR) 

Kandidát

Počet hlasov
pre všetkých
kandidátov

Počet platných
hlasov za obec

Podiel
za obec v %

Gyula BÁRDOS

393

1

0,25

Jozef BEHÝL

393

1

0,25

Ján ČARNOGURSKÝ

393

2

0,50

Robert FICO

393

151

38,42

Viliam FISCHER

393

1

0,25

Pavol HRUŠOVSKÝ

393

27

6,87

Ján JURIŠTA

393

0

0,00

Andrej KISKA

393

72

18,32

Milan KŇAŽKO

393

39

9,92

Stanislav MARTINČKO

393

0

0,00

Milan MELNÍK

393

1

0,25

Helena MEZENSKÁ

393

4

1,01

Radoslav PROCHÁZKA

393

93

23,66

Jozef ŠIMKO

393

1

0,25

 

 

Voličský preukaz

Oprávnený volič, ktorý má v našej obci trvalý pobyt a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať vo svojom volebnom okrsku, môže požiadať o vydanie voličského preukazu. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta SR.

O vydanie voličského preukazu môže požiadať:

- osobne (v čase úradných hodín Obecného úradu),

- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,

- písomne

- elektronicky (e-mailom)

 

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

V písomnej alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Voličský preukaz sa zasiela zásielkou "do vlastných rúk".

 

 

Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností

V súlade s § 3 odst. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov určujem v Obci Podhájska 1 volebný okrsok a 1 volebnú miestnosť  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 15.marca 2014 a v prípade konania druhého kola volieb 29.marca 2014

Volebný okrsok číslo 1 pre celú Obec Podhájska

Volebná miestnosť
Kultúrno-spoločenské centrum obce Podhájska, adresa: Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska