Obsah

Oznámenie o uložení zásielky_Silvia Štrasáková - 12.02.2018

 

Obecný úrad v Podhájskej v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú v podateľni úradu uložené "oznámenie o uložení zásielky - list", ktoré si môžu prevziať počas úradných hodín:

  • Adresát zásielky: Silvia Štrasáková
  • Narodený:
  • Vyvesené dňa: 12.02.2018
  • Zvesené dňa (zásielka uložená do): 02.03.2018 (18 kalendárnych dní)