Obsah

Najbližšie udalosti v obci

piatok, 13. 10. 2017 - nedeľa, 15. 10. 2017

Podhájske dni klobás a tradičných špecialít

Kultúrno spoločenské podujatie

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené štvrtok, 21. september 2017
Uverejnené štvrtok, 21. september 2017
Uverejnené streda, 20. september 2017
Začaté správne konanie č. 2017/255 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené pondelok, 18. september 2017