Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené streda, 26. október 2016
Uverejnené piatok, 21. október 2016
Rozhodnutie č 2016/401-03-T verejná vyhláška (Dokumenty na pripomienkovanie)
Uverejnené utorok, 18. október 2016
Uverejnené utorok, 18. október 2016
Uverejnené pondelok, 10. október 2016