Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené pondelok, 12. február 2018
Začaté správne konanie č. 2018/36 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené štvrtok, 08. február 2018
Začaté správne konanie č. 2018/33 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené pondelok, 05. február 2018