Obsah

Najbližšie udalosti v obci

pondelok, 1. 08. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 8. 08. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 15. 08. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 22. 08. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 29. 08. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené pondelok, 18. júl 2016
Uverejnené pondelok, 11. júl 2016
Schválené VZN na X.zasadnutí OZ 30.06.2016 (Dokumenty na pripomienkovanie)
Uverejnené pondelok, 04. júl 2016