Obsah

Najbližšie udalosti v obci

pondelok, 30. 05. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 6. 06. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 13. 06. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 20. 06. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

pondelok, 27. 06. 2016

Remeselné pondelky

Výstava

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené piatok, 15. apríl 2016
Začaté správne konanie č. 142/2016 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 16. marec 2016
Uverejnené štvrtok, 10. marec 2016
Začaté správne konanie č. 110/2016 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené pondelok, 29. február 2016