Obsah

Najbližšie udalosti v obci

pondelok, 20. 08. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

pondelok, 27. 08. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

pondelok, 3. 09. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

pondelok, 10. 09. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

pondelok, 17. 09. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené utorok, 14. august 2018
Uverejnené pondelok, 13. august 2018
Začaté správne konanie č. 2018/165 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 08. august 2018
Uverejnené streda, 01. august 2018
Uverejnené štvrtok, 19. júl 2018